חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  פתוות כמקור להיסטוריה חברתית
  Fatwas As a Source for Social History                                                                
0622-2309-01
מדעי הרוח
סמ'  א'0800-1000317אגילמן - מדעי הרוחשיעור ות ד"ר צפריר נורית
סמ'  א'0800-1000317אגילמן - מדעי הרוחשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

אין מחלוקת על כך שהשריעה היא בעלת יכולת מסוימת להשתנות בהתאם לשינויי זמן ומקום. הפתוות, שהן תשובותיהם של חכמי הלכה לשאלות המופנות אליהם מכל שכבות האוכלוסיה המוסלמית, הן אחד הכלים החשובים המאפשרים לשריעה גמישות זו. בתהליך ארוך שנחקר עד כה רק בחלקו, הפתוות חדרו אל השריעה והטביעו בה את חותם הזמן והמקום. הפתוות, בדרך כלל בניגוד לחוק התיאורטי, משקפות סוגיות העולות ממציאות החיים ומהמנהג השגור. לכן ניתן להביט דרכן לא רק על התפתחות החוק אלא גם על חיי היומיום של אלה שיצרו אותן. את שני ההיבטים הללו נבחן במהלך הקורס: עד כמה ניתן ללמוד מהפתוות על החברה שבתוכה הן נוצרו, ואיך הפתוות חודרות אל השריעה ומקנות לה גמישות.

Course description

We all know that the Shari'a is able to adapt, to some extent, to changing circumstances. Fatwas, namely, the answers of legal scholars addressed to them by various members of Muslim communities, have contributed significantly to the adaptability of the Shari'a. Through a long process that has been studied only in part, fatwas penetrate into the standard law and introduced local customs into it. Therefore, fatwas serve as a source for both the development of the Shari'a, and the daily life that gave rise to them. These two aspects of the fatwas will be studied during the course: What can we learn from them about the communities within which they came into being, and how were they introduced into the Shari'a and influence it.       

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת