חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבוא למשפט מוסלמי
  Introdution to Muslim Law                                                                            
0622-2301-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'0800-1000456גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר צפריר נורית
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס יסקור את הנושאים המרכזיים הקשורים בשריעה ובמערכת המשפט המוסלמית, כגון: מקורות המשפט, שימור מול התחדשות בשריעה, הבדלים בין החוק הסוני לשיעי, אסכולות המשפט, הזיקה בין המשפט והאסכולות לבין החברה והשלטון באסלאם, הקאדי, המופתי והשריעה בארץ: נקודות מגע בינה לבין מערכת המשפט הישראלית.
Course description
The course will offer a survey of the major aspects of the Shari'a and the Muslim legal system. These include: the sources of law and their nature; continuity and change in the Shari's; differences between Sunni and Shi'I law; the legal schools; the relation between the law and the legal system on the one hand, and society and government on the other hand; the qadi; the mufti; and some aspects of the the Shari'a in Israel, and its relation with Israeli law.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת