חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מיומנויות יסוד: איך לחשוב ולכתוב היסטורית
  Basic Skills:Thinking Historically                                                                   
0622-1099-03
מדעי הרוח
סמ'  ב'1000-1200305גילמן - מדעי הרוחתרגיל פרופ ברק און
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מטרת הקורס היא הקניית "ארגז כלים" בסיסי לחשיבה היסטורית וכתיבת עבודות אקדמיות בתחום ההיסטוריה של המזרח התיכון.  בין הכישורים שהקורס מפתח ניתן למנות את היכולת התבוננות בפרטים מבלי ללכת לאיבוד בהם; היכולת לעבד מידע לאור יעדים מוגדרים תוך הפרדת עיקר מטפל; היכולת להתבונן במציאות מנקודות מבט שונות; היכולת להקשיב בתשומת לב מצד אחד, ולשמור על מרחק ביקורתי מצד שני; היכולת לנסח בבהירות טענה ולתקף אותה באופן שיטתי ומשכנע תוך שימוש בכלי שפה משוכללים ובהסתמך על ראיות. כלים אלה  ישרתו את התלמידות והתלמידים לא רק במהלך כל לימודיהם באוניברסיטה, אלא גם בשוק העבודה, ולא פחות חשוב מכך, בהמשך חייהם כאזרחים ואזרחיות חושבים, פעילים ומעורבים.

Course description

The purpose of this course is to equip the students with the basic “toolbox” and working skills of historical thinking and writing, focusing on Middle Eastern history. Among the skills the course develops is the ability to delve into details without getting lost in them; to process information in light of clearly defined goals, and prioritizing information based on its relevance to the issues at hand; to examine reality from various perspectives; to listen carefully and emphatically on the one hand, while maintaining a critical distance on the other; to clearly formulate an argument and substantiate it systematically and convincingly, based on evidence and using well-developed language skills. These skills will serve students not only during their academic training, but also in their professional life and, equally important, in their life as free thinking and active civilians.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת