חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מגדר ודת 1700-1300: קדושות, מינים ומכשפות
  Religion and Gender  
0621-2741-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'0800-1200320 גילמןסמינר פרופ הרציג תמר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

סמינר זה יתמקד בפן המגדרי של תופעות הקדושה, המינוּת, והכישוף באירופה הקדם-מודרנית. הקורס יבחן את הזיקה בין העלייה במעמדן הציבורי של נשים שנחשבו לקדושות ובין רדיפתן של כתות המינים בשלהי ימי הביניים להמצאה של כת המכשפות, אשר עמדה בבסיס ציד המכשפות של העת החדשה המוקדמת. המקורות אותם ננתח בסמינר כוללים תעודות ממשפטי מינות, חיבורים הגיוגרפיים (חיי קדושים/ות) וספרי הדרכה לשופטי במשפטי כישוף.

Course description

This seminar will focus on the gendering of sanctity, heresy, and diabolic witchcraft in premodern Europe. It will explore the possible connection among the rise in the public standing of saintly women, the persecution of dissenting religious groups in the last centuries of the Middle Ages, and the invention of the diabolic sect of witches, which paved the way to early modern witch-hunting. The sources that we will discuss in the seminar include inquisitorial proceedings against heretics, hagiographic texts and witch-hunting manuals.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0621-2741-01 מגדר ודת 1700-1300: קדושות, מינים ומכשפות
Religion and Gender
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | פרופ הרציג תמר

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת