חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  התרבות הנוצרית במערב מישו ועד קלווין
  The Christian Culture                                                                                
0621-1216-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1400-1600144גילמן - מדעי הרוחשיעור פרופ קליינברג אביעד
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

השיעור יציע ניתוח מבני וכרונולוגי של הנצרות המערבית מראשיתה עד לתחילת הרפורמציה של המאה ה16. נבחן שורה של נושאים מרכזיים להבנת הנצרות כמערכת של אמונות וטקסים וכמערכת של ממשל ושליטה. במאה הרביעית הפכה הנצרות לדת המדינה בקיסרות הרומית. מנהיגי הנוצרים חלקו את השלטון בקהילה עם הרשויות החילוניות. מה היה היחס בין ההנהגה הדתית והשכבות העממיות? כיצד נפתר המתח בין האידיאלים של ישו לבין הצרכים השילטוניים של ממשיכי דרכו? איזה מקום תפסו זרמים מיסטיים ותנועות נזירות בחיי הכנסיה? מהי הכנסיה? אילו מוסדות יצרה הנצרות וכיצד התפתחו? כיצד תפסה האפיפיורות תפקיד של הנהגה בנצרות של ימי הביניים וכיצד נקלעה למשבר חמור שבסיומו קרס חלום האחדות של החברה הנוצרית וקמו הכנסיות הפרוטסטנטיות. שאלות אלו ודומות ייבחנו בשיעור תוך התבוננות בספרות ההיסטורית, באמנות, ובהגות.

Course description

We will discuss major processes in western Christianity, from the first century, when a Jewish sect gradually becomes a relligion with universal claims, through the rise of a unified Christian Society in the  Middle Ages, to the collapse of the dream of unity in the 16th century 

סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0621-1216-01 התרבות הנוצרית במערב מישו ועד קלווין
The Christian Culture
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | פרופ קליינברג אביעד

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת