חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  נשים, גברים ומודרניות: מגדר והיסטוריה, 2020-1700
  Women, Men and Modernity: the History of Gender in the West                                          
0621-1165-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1000-1200144גילמן - מדעי הרוחשיעור פרופ מלמן בלהה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

 היסטוריה של מגדר, היסטוריה של נשים והיסטוריה של הגבריות, הם תחומים מרכזיים ורבי השפעה בלימודי ההיסטוריה ובתחום מדעי הרוח בכלל. תחומים אלה מתמקדים לא רק באיסוף אינפורמציה על התנסויות של נשים וגברים ומעמדם בעבר, אלא בעיקר בחקר עיצוב והתגבשות זהויות נשיות וגבריות,  ייצוג ההבדלים בין נשים לבין גברים, ובבחינת האופן שבו השפיעו והגדרות הבדלים אלה על חייהם,  התנסויותיהם, ומעמדם היחסיים של גברים ונשים בעבר ההיסטורי.

ההנחה ביסוד השיעור היא כי ההיסטוריה של המגדר מספקת לנו כלים, מושגים ואפשרויות להבין, לספר ולפרש מחדש את תולדות השינויים הפוליטיים, החברתיים והתרבותיים –בעבר ובהווה. השיעור מציג פנורמה של ההיסטוריה של אירופה וצפון אמריקה משנת 1700 ועד להווה בהקשריה המקומיים, והגלובליים. הוא מאפשר תצפית, מנקודת מבט מגדרית,  על צמתים מרכזיים בהתהוות המודרניות ומגדיר אותה מחדש. בין התופעות והתהליכים שייבחנו: כוח ומגדר בחצרות המלוכה על סף העידן הפוליטי המודרני; דת, חילון ומגדר בעידן "המהפכה הדתית" האוונגליסטית במאות ה18 וה19; מגדר, צרכנות ומהפכת הצרכנים במאות אלו; תיעוש, טכנולוגיות, עבודת  נשים וגברים במהפכה התעשייתית; ה"גבר החדש" וה"אישה החדשה" בחשיבה המדינית בעידן ההשכלה; מגדר, והמהפכות הפוליטיות (הצרפתית והאמריקנית); מגדר וגזע; מגדר ומעמד --התהוות הבורגנות המודרנית; מגדר ומיניות בעיר הגדולה; מיניות, הולדת ההומוסקסואליות  המודרנית כמושג בסוף המאה ה19 וחיים הומוסקסואליים ולסביים בין שתי מלחמות העולם; לאומיות, מגדר ואימפריות;  מגדר במלחמות הטוטליות; המהפכות הפמיניסטיות במאה העשרים; חברת-השפע, מדינת הרווחה ומגדר; ולבסוף – מגדר, הגירה ופליטות בעידן הגלובליזציה.

השיעור מיועד לתלמידים ותלמידות בחוג להיסטוריה כללית-ובית הספר להיסטוריה על החוגים השונים שבו, התכנית ללימודי מגדר, תכנית הלימודים הכלליים, החוגים לספרויות וללימודים אנגלו-אמריקנים ולימודי צרפת, תכנית הלימודים הכלליים וכן ההיסטוריה של האומנות.

Course description

Over the last decades gender- history has become central to our study of history and the humanities. It focuses not only on the lives and experiences of women and men but mainly on how femininity and masculinity took shape, how differences between women and men were defined and how gender shaped their experiences and daily lives in the past, politics and the law. Gender equips us with a set of tools and terms and with possibilities to understand, study and write history anew. The course introduces a panorama of European and North American history and crossroads in them between 1700 and the presen,t from the perspective of gender. We shall consider: the European monarchies and the royal courts in the 18th century; gender in Enlightenment political thought; gender, fashion and the birth of modern consumption;  women's and men's work in the Industrial Revolution; gender in the French and American Revolutions; gender and western law systems; the history of sexuality and  gay history; gender and nationalism; gender and the two world wars; gender, race and empire, and gender in the age of globalization.

The course is designed for students of history, the general studies program, gender studies, Anglo-American studies and French studies, art history and the social studies,

סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0621-1165-01 נשים, גברים ומודרניות: מגדר והיסטוריה, 2020-1700
Women, Men and Modernity: the History of Gender in the West
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | פרופ מלמן בלהה

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת