חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  קריאה בפרויד ולאקאן: יחיד וחברה
  Reading Freud and Lacan: the Individual and the Community  
0618-3879-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1000-1400361אגילמןסמינר פרופ רונן רות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

פרויד כותב ב"פסיכולוגיה של ההמון" שהרגש החברתי נעוץ בעוינות שמתועלת להצבה של אובייקט משותף כאידיאל.עבור פרויד הפוליטיקה החברתית מורכבת מאידיאלים שאינם אלא צורות של סיפוק התוקפנות היסודית המצויה בכל אדם ואדם. ברוח דומה לאקאן טוען באחד הסמינרים שלו שהלא מודע הוא פוליטי. בסמינר זה נבחן מדוע עבור הפסיכואנליזה המבנה החברתי, ההתאגדות של הקולקטיב, האידיאולוגיה המשותפת, העמדה הפוליטית - אינם זרים או חיצוניים לעמדה הנפשית. עבור הפסיכואנליזה הפוליטי לא עומד בסתירה ליחיד.

במהלך הסמינר נעסוק בחלקים מתוך הטקסטים היסודיים של פרויד שעוסקים בקיום החברתי ("טוטם וטאבו", "תרבות ללא נחת", "פסיכולוגיית ההמון והאנליזה של האני") ובקטעים מתוך הסמינרים של לאקאן העוסקים ביחסים בין היחיד לקולקטיב.

הנוכחות הפעילה בשיעורי הסמינר היא חובה.

אין דרישות קדם.

עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 1.11.2020.

Course description

Freud writes in "Group Psychology" that the social sentiment is grounded in hostility that is later channeled to the positioning of a common object as ideal. That is, for Freud, social politics is constituted by ideals which are forms of satisfying the aggressiveness immanent in every person. In a similar spirit, Lacan claims in one of his seminars that the unconscious is politics.

In this seminar we will examine why for psychoanalysis the social structure, the collective community, the shared ideology, the political opinion – are not alien or external to the psychic position. For psychoanalysis the political does not stand in contrast to the singularity of the individual.

Active participation in all class meetings is obligatory.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת