חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  Scientific Explanation
  Scientific Explanation  
0618-3874-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'1600-2000319אגילמןסמינר ד"ר קובץ' דוד
הקורס מועבר באנגלית
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

מה הוא הסבר מדעי? שאלה זאת נתונה למספר פרשנויות. אחת מהן קשורה לפעולות שמדענים נוקטים כשהם מנסים להסביר משהו. פרשנות אחרת קשורה לתנאים שתחתם הפעולות האמורות מצליחות במטרתן. פרשנות שלישית קשורה לתוצאה של פעולה כזו, ורביעית לתוצאה של פעולה כזו כשהיא הצליחה .באופן דומה, תיאוריות של הסבר מדעי מגוונות לגבי מה הן מכוונות להשיג: תיאוריה שתופסת את הנוהג המדעי, תיאוריה שאומרת לנו איך הנוהג המדעי אמור להיראות, או משהו כמו תיאוריה שמתארת איך היה נראה הסבר מדעי אידאלי. בסמינר זה נסקור סוגיות יסודיות של הסבר מדעי וגם תיאוריות שפותחו בתשובה לשאלות האלה: המודל הדדוקטיווי–נומולוגי, מודל הרלוונציה הסטטיסטית, תאוריות סיבתיות והאחדה, וגישות פרגמטיסטיות להסבר. נושאים נוספים אפשריים כוללים את היחס בין סיבתיות להסבר מדעי, התפקיד של הבנה בהסבר, וההבדל בין הסבר לחיזוי.

עבודות סמינריוניות ורפראטים מסמסטר א', יש להגיש למזכירות החוג עד 5.8.2020.

Course description

What is a scientific explanation? A number of things could be meant by this question. One concerns the activity that scientists undertake when they try to explain something. Another s one concerns the conditions under which such activity succeeds at its purpose. A third question concerns the product of such an activity, and a fourth one the product of such an activity, provided it was succesful. Theories of scientific explanation are similarly variegated in what they attempt to achieve: a theory that captures scientific practice, a theory that tells us what scientific practice should look like, or something like a theory that describes what an ideal scientific explanation would look like. In this class we will survey foundational issues about scientific explanation as well as theories that have been  developed as answers to these  questions: the deductive-nomological model, the statistical relevance model, causal and unificationist theories, and pragmatic approaches to explanation. Other possible topics to be covered include relation between causation and scientific explanation, the role of understanding in explanation, and the difference between explanation and prediction.

Pre-requisites: Any class in metaphysics, philosophy of science, epistemology, philosophy of mind, philosophy of language, or history of analytic philosophy. If you didn’t take any such class, consult me.

Requirements: final paper, occasional reading responses, mandatory attenance

Assessment: a final paper

Grade components: 60% final paper, 30% reading responses, 10% attendance and participation

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת