חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  Jewish Philosophy in Greek Language
  Jewish Philosophy in Greek Language  
0616-2011-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1200-1400206 רוזנברגשיעור ד"ר מאך מיכאל
הקורס מועבר באנגלית
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

שיעור זה מיועד לספרות ולהגות יהודית הלניסטית, כלומר מסוף תקופת הבית השני, ומקורה בדרך כלל בתפוצות דוברות יוונית. ספרות זו לא השתמרה במקורות יהודיים קלאסיים אלא או כחלק מתרגום השבעים (התרגום היווני למקרא) או כמובאות בתוך כתבי אבות הכנסייה שבדרך זו ביקשו להראות שרעיונותיהם אינם חידושים דתיים אלא מבוססים על הגות יהודית שקדמה לנצרות. הכתובים כוללים רומנים, שירה דתית-מוסרית ועוד. אותם חיבורים שהתקבלו אל תוך הספטואגינטה הם בדרך כלל שלמים מה שאינו כן לגבי הספרות המצוטטת, אך בכל זאת מתאפשר מבט אל תוך עולם יהודי מלומד ומשכיל בתרבות היוונית-הלניסטית ושומר אמונים למסורת היהודית. בגין כמות החומר לא יהיה ניתן לכלול גם את הגותו של פילון מאלכסנדריה או ראשית הנצרות.

נוכחות חובה. מטלה סופית- עבודה.

 

Course description

This class will deal with Jewish literature and philosophy that has not been preserved in classical Jewish sources, but became either part of the Greek translation of the Hebrew Bible or else was extensively quoted by the Fathers of the church. For the later it was important to show that some of their theological ideas have not been a new invention but rather pre-formulated by Jews who pre-dated Christianity. The writings of this type include novels, religious poetry and other works. The books of the Septuagint (the Greek translation of the Hebrew bible) are mostly complete; the quoted rest of Jewish-Hellenistic literature is more often fragmentary, yet even so allows for a window into the world views of Jews living in the diaspora, relatively acculturated to the broader Hellenistic education and still faithful to their Jewish traditions. The texts are translated into English, most secondary literature is written in that language, too. There is no place to include the vast writings of Philo of Alexandria or the New Testament.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת