חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  Between Bible and Mishna: Jewish Thought
  Between Bible and Mishna: Jewish Thought  
0616-2007-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1200-1400206 רוזנברגשיעור ד"ר מאך מיכאל
הקורס מועבר באנגלית
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

בשיעור זה ננסה לתת מעין מבוא רחב למחשבת ישראל בתקופת הבית השני. ספרות זו כוללת בין היתר גם חיבורים עתיקים מספרי המקרא הצעירים יותר. יש בזרמי המחשבה הזאת בין היתר שינויים בספרות החכמה, ראשית חזיונות הקץ והמשיחיות, שכתוב ספרי מקרא וראשית הכתות בישראל. לא נוכל לכלול את המחשבה היהודית ההלניסטית (על כך יש קורס אחר), את הגותו של פילון מאלכסנדריה ואת כתבי קומראן, אבל גם כך יש כאן חומר רב שבחלקו יהיה רלוונטי להמשך ההגות היהודית בין בהשפעה עליה ובין בהכחשה.

נוכחות חובה. מטלה סופית - עבודה.

Course description

This class seeks to give an overview of the different trajectories of Jewish thought during the Second Temple period. The title should not be taken too literal: Some of the writings of the period are even a bit older than the youngest books of the Hebrew Bible. Yet, there are modifications in wisdom literature, the beginnings of apocalypticism, re-written Scripture, the formation of Jewish sects etc. Some parts of this larger development will not be included: Jewish Hellenism (there is another class for this), Philo and Qumran/Dead Sea Scrolls. Anyway there are enough elements that will be of importance for the ensuing Jewish though, be it by influence or else be denial.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת