חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מגדר ואירגונים
  Gender and Organizations  
0608-1155-01
מדעי הרוח | תכנית הלימודי נשים ומגדר
סמ'  א'1600-1800002 רוזנברגשיעור גב' בן-אליהו הדס
ד"ר לרר זאב
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

נקודת המוצא של הקורס היא שארגונים מהווים זירה מרכזית לייצור ושכפול מגדר ותהליכי מגדור, ובכך מעצבים את החוויות, ההזדמנויות והזהויות שלנו כנשים וכגברים. מרכזיותם של ארגונים בחיינו הביאה להתפתחותו של גוף ידע עשיר ביחס לחסמים ומבני הכוח המגדריים בארגונים, אולם תרגום הבנות אלה לשינויים משמעותיים ביחסי הכוח המגדריים בארגונים נתקל בקשיים גדולים. מטרת הקורס לסייע ביצירת הגשר בין הידע התיאורטי לשינוי המעשי.

במסגרת הקורס נלמד לפענח ארגונים במשקפיים מגדריים, נבין את האופן בו מגדר פועל בארגונים ונרכוש כלים ופרקטיקות להטמעת שינוי ארגוני מגדרי. הקורס מאפשר העמקה בידע תיאורטי ותרגומו להתנסות מעשית בגיבוש עמדה מגדרית-חברתית פעילה לקידום שינוי מגדרי.

הקורס מקנה 2 שעות אקדמיות, והוא מיועד לתלמידות תואר ראשון החל משנה א', ולסטודנטיות המבצעות השלמות לתואר שני.

קורס זה הוא דרישת קדם לקורס ההתמחות – "יעוץ והתערבות מגדרית בארגונים".

 

 

מטלות

כיוון שמרבית הסטודנטים בתכנית ללימודי מגדר הינן סטודנטיות, הסילבוס כתוב  בלשון אשה.

קורס זה מכוון להתנהל כמסגרת של למידה משותפת והוא משלב בין הרצאות פרונטליות, דיונים, התנסויות אישיות ודיווחים של הסטודנטיות בכתה.

רשימת הקריאה המצורפת מכילה חומרי קריאה מומלצים המתייחסים למכלול הנושאים הנלמדים בקורס. 

עבודה מסכמת – כחלק מן הדרישות בקורס, ידרשו הסטודנטיות לקיים פרויקט למידה של היבטים מגדריים בארגון, באופן אשר יביא לידי ביטוי את המושגים והמתודולוגיה הנלמדים בקורס. היקף העבודה הכתובה הוא עד חמישה עמודים. העבודה היא מטלה אישית.

הציון מורכב מנוכחות אישית ב-80% מהמפגשים, תרומה והשתתפות בדיונים בכתה, וכתיבת עבודה מסכמת.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת