חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  שיקום הפה משמרת חלק א
  Operative Dentistry - Part 1  
0191-4133
רפואה | ביה"ס לרפואת שיניים
קבוצה 01
סמ'  א'0800-1300451 ר.שיניים חדששיעור ות ד"ר ליבנה שירי
סמ'  א'0800-1300451 ר.שיניים חדששיעור ות
ש"ס:  9.0

סילבוס מפורט

רפואה | ביה"ס לרפואת שיניים
0191-4133-01 שיקום הפה משמרת חלק א
Operative Dentistry - Part 1
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | ד"ר ליבנה שירי

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת