חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  Virtual Cities
  Virtual Cities  
1662-2519-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1600-1800104 רוזנברגשיעור ד"ר מאורר יעל
הקורס מועבר באנגלית
ש"ס:  2.0

סילבוס לא הוזן - ראה בידיעון

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת