חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  דיני סביבה
  Environmental Law  
1411-9314-01
סמ'  ב'1000-1200207 טרובוביץ משפשיעור ד"ר שור דוד
סמ'  ב'1000-1200207 טרובוביץ משפשיעור
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

דיני סביבה – ד"ר דוד שור

תחום דיני הסביבה נוגע בכמה מהסוגיות היסודיות והמאתגרות ביותר בחברה המודרנית—כמו היחס של האדם לטבע, המתח בין יעילות כלכלית לבין ערכים אחרים, היחס בין הסדרה מדינתית לבין פעילות השוק, ויכולתם של מדינות לשתף פעולה כדי להשיג מטרות משותפות. בו בזמן הוא מאופיין בהסדרים מורכבים וטכניים, בכלים רגולטוריים שונים ומשונים, ובשאלות לגבי היכולת של המדינה ליישם את המדיניות החקוקה. קורס זה מהווה מבוא לסוגיות הסביבתיות החשובות העומדות בפני החברה האנושית, להסדרים העיקריים של דיני איכות הסביבה הישראליים והבינלאומיים, לעקרונות העומדים מאחוריהם, ולסוגיות הבסיסיות שהם מעלים. בקורס נלמד גישות עקרוניות שונות לרגולציה סביבתית ונבחן בעין ביקורתית את היתרונות וחסרונות של כלי מדיניות סביבתית שונים.

מרכיבי הציון: עבודות 20%,  בחינה סופית 80%.

אופן הבחינה: ללא ספרים.

 

Course description

Environmental Law – Dr. David Schorr

The field of environmental law touches upon some of the most fundamental and challenging issues in modern society-such as the relationship of humans to nature, the tension between economic efficiency and other values, the relationship of state regulation to market activity, and the ability of states to cooperate to achieve common goals. At the same time it is characterized by complex and technical norms, varied regulatory tools, and questions regarding the ability of the state to implement its legislated policies. This course serves as an introduction to the main Israeli and international environmental laws, to the principles on which they are based, and to fundamental issues raised by them. In the course we will study different theoretical approaches to environmental regualtion and critically examine the pros and cons of different environmental policy tools.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת