חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מבוא לדיני התכנון והבנייה
  Introduction to Planning and Construction Law  
1411-6872-01
סמ'  א'1600-1800204 טרובוביץ משפשיעור מר מנוח רמי
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מבוא לדיני התכנון והבנייה - מר רמי מנוח

Introduction to Planning and Construction Law

הקורס יקנה הכרות בסיסית עם הדינים המסדירים את הליכי התכנון והבנייה בישראל, ובעיקר חוק התכנון והבנייה התשכ"ה - 1965. בכלל זה: מוסדות התכנון, סוגי תכניות בניין עיר, הליכי רישוי והקלות, היטל השבחה, פיצויים בגין פגיעות תכנוניות, הפקעות, חלוקה חדשה ודיני אכיפה מינהליים. בנוסף, בקורס יילמדו התיאוריות הכלכליות והמשפטיות הבסיסיות המשפיעות על הסדרי התכנון והבנייה בישראל ובמדינות אחרות. הקורס אף יסקור את תפקודיהם של שחקנים מרכזיים בזירה זו: אדריכלים, שמאים, רגולטורים ועוד.

ד.מ. – רצוי: דיני קניין ומשפט מינהלי.

מרכיבי הציון: עבודות 20%, בחינה סופית 80%.

אופן הבחינה: עם ספרים.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת