חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  סוציולוגיה של חציית גבול
  The Sociology of Crossing Boundaries                                                                 
1041-3580-01
מדעי החברה | חוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
סמ'  ב'1000-1300110נפתלי - מדעי החברהשיעור ות פרופ מזרחי נסים
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר


הקורס יעסוק במושג הגבול על היבטיו השונים  בסוציולוגיה בת זמננו ובפרקטיקה של חציית גבול. בין השאר יידונו ממדיו השונים של מושג הגבול (סימבוליים, מבניים, מרחביים, אתניים, לאומיים וכד'), האופן בו הם מסומנים בחיי היום יום, והאסטרטגיות המשמשות את השחקנים החברתיים בגוון התופעות של חציית גבול.
סוגיות אלה ואחרות ייבחנו לאור גישות נבחרות בסוציולוגיה פרגמטיסטית ובסוציולוגיה של התרבות תוך התייחסות לעבודותיהם של למונט, סווידלר, בורדייה, בולטנסקי, לאטור, גופמן ואחרים.

Course description

The course explores the concept "boundary"in contemporary sociology and the practices applied when crossing boundaries. We will discuss, among others, the diverse meanings of the concept "boundary" (social, symbolic, spatial, class, ethnic, national, etc.), how they are signified, maintained and blurred in daily life. We will examine the strategies used by social actors during boundary crossing in various social contexts. These and other issues will be examined through the theoretical lenses of selected approaches in the sociology of practice and of culture, especially the work of Lamont, Swidler, Bourdieu, Boltanski, Latour, Goffman.

סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
1041-3580-01 סוציולוגיה של חציית גבול
The Sociology of Crossing Boundaries
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | פרופ מזרחי נסים

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת