חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מבוא לממשל אמריקאי
  Introduction to American Government  
1031-3810-01
מדעי החברה | חוג למדע המדינה
סמ'  א'1300-1600203 נפתלישיעור פרופ קוצין מיכאל
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

מבוא לחקר המשטר האמריקאי, עם הדגשה על הפוליטיקה החוקתית, המערכת המפלגתית, והמאפיינים המיוחדים של המחשבה הפוליטית האמריקאית.

Course description

Introduction to the study of the American regime and its institutions.  We will emphasize constitutional politics, the American party system and its transformations, and the peculiar features of American political thinking.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת