select 1 as coursetype,x.* from old_course x where x.dep_num='0851' and x.course_num='6716' and x.semester like '2018%' order by x.group_num,x.last_name,x.first_name,x.semester,x.day_of_week
סילבוס הקורס הוליווד שעל הנילוס - תולדות הקולנוע המצרי והבניית הזהות - תשע"ט, פקולטה לאמנויות, אוניברסיטת ת"א
חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  הוליווד שעל הנילוס - תולדות הקולנוע המצרי והבניית הזהות
  Hollywood On the Nile: Constructing Cinema                                                           
0851-6716-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1600-2000212מכסיקו - אומנויותשיעור מר שגיא ביזאוי איל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מאז סוף המאה ה-19 וראשית המאה ה-20 סימנה עצמה מצרים, ובמיוחד קהיר, כבירת התרבות של העולם הערבי כולו. מצרים, "הוליווד שעל הנילוס", היא המדינה היחידה במזרח התיכון שפיתחה תעשיית קולנוע עצמאית עוד בתקופה הקולוניאלית, כשהייתה תחת שליטה בריטית. מראשיתו היה הקולנוע המצרי תוצר מובהק של חברה ותרבות הנתונות בסימן שינוי ובתהליכים מואצים של מודרניזציה. ככזה, הוא שילב בין אסתטיקה וטכנולוגיה מהמערב לבין מרכיבים מקומיים – מצריים, ערביים ואסלאמיים, ושימש בין היתר ככלי להבניית תרבות וזהות מצרית מודרנית. על אף השינויים והטלטלות שעברה התעשייה לאורך השנים, הצליח הקולנוע המצרי לשמור על בכורתו, עם למעלה מ-3000 סרטים, והשפיע רבות על עיצוב התרבות המצרית, ועל זו הערבית בכלל.

במהלך הקורס נסקור את תולדות הקולנוע המצרי ונתמקד במספר תמות עיקריות, תוך התייחסות מתמדת להתפתחויות חברתיות ופוליטיות במצרים של המאה ה-20 וה-21. נצפה בסרטים מצריים ובקטעי סרטים, ונקיים דיון שיתבסס על קריאה ממוקדת של חומר הביבליוגרפיה, תוך ניסיון לפענח "קודים" תרבותיים שיסייעו בהבנת הסרטים והקונטקסט בו נוצרו.

מטרת הקורס היא לחשוף את הסטודנטים למקורות יצירה והשראה, אשר במשך שנים זכו להתעלמות על אף שסרטי קולנוע מצריים שודרו בישראל דרך קבע, והיו לטקס קבוע בקרב משפחות רבות. במסגרת הקורס ננסה לפתוח צוהר אל הקולנוע המצרי, וממנו אל ייצוגים ודימויים אשר חורגים מעבר לתמונות המלחמה והטרור שמציפים את אותנו מהעולם הערבי.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-6716-01 הוליווד שעל הנילוס - תולדות הקולנוע המצרי והבניית הזהות
Hollywood On the Nile: Constructing Cinema
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | מר שגיא ביזאוי איל

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת