חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  אירועי 9/11 בטלוויזיה האמריקאית
  9/11 in American Television  
0851-6208-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  ב'1600-2000209 מכסיקושיעור מר אבישר אריאל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

האירועים הטראומטיים של 9/11 הותירו פצע פעור בלב האומה האמריקנית, שמהדהדים מאז ועד היום בכל תחומי החיים והתרבות בארצות הברית. הקורס יבחן את האופנים המגוונים בהם מגיבה התרבות הפופולארית האמריקנית לטראומה של היום ההוא, ומשקפת תמורות פוליטיות וחברתיות שחלו בארה"ב כתוצאה מאירועיו. במהלך הקורס נתמקד בייצוגים ישירים של  האירועים במדיה האמריקנית, ויותר מכך בייצוגים אלגוריים ובהשפעות עקיפות שלהם, כפי שאלו באים לידי ביטוי ביצירות טלוויזיוניות וקולנועיות אמריקניות מז'אנרים שונים, החל במתח וריגול וכלה במדע בדיוני, פנטזיה ואימה. במהלך הקורס נתוודע לגישות תיאורטיות מתחומי הפילוסופיה של הטרור; טראומה, זכרון ומדיה; סוגיות אתיות סביב לוחמה בטרור והיחס לאחר; תיאוריות פוסט-קולוניאליסטיות ופמיניסטיות, ועוד. את הדיון התיאורטי נבחן בעזרת מקרי בוחן טלוויזיוניים וקולנועיים ספציפיים, דרכם נמחיש התפתחויות ז'אנריות, תמטיות, נרטיביות וצורניות רחבות שחלו בעשור וחצי האחרונים.

Course description

The traumatic events of 9/11 left a gaping wound in the heart of the American nation, its repercussions still echoing to this day in every scope of life in the US. This course will examine the myriad ways American popular media has reacted to the trauma of that day, reflecting social and political changes the nation has undergone since. The course will focus to some extent on direct representations of the events in American media, but more expansively on allegorical representations and broader impacts, as evident in American television series and films of different genres, from espionage and thrillers, to science fiction, fantasy and horror. During the course we will touch on theoretical approaches such as the philosophy of terrorism; trauma, memory and visual media; the ethics of the war on terror and the treatment of the Other; postcolonialist theory; feminist theory; and more. The theoretical discussion will be examined using concrete test cases from television and film, which will help illustrate broader generic, thematic, narrative and aesthetic developments of the last decade and a half.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-6208-01 אירועי 9/11 בטלוויזיה האמריקאית
9/11 in American Television
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | מר אבישר אריאל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת