חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  הציונות הדתית: תאולוגיה, אידיאולוגיה ומגדר
  Religious Zionism: Theology, Ideology and Gender  
0697-4125-01
מדעי הרוח | מדעי הדתות
סמ'  ב'1400-1600317 גילמןסמינר ד"ר זלצברג שרה
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הציונות הדתית היא אחד מן הזרמים האידיאולוגיים הבולטים בחברה הישראלית. זרם זה מושתת על שילוב בין ערכי התנועה הציונית וערכי האורתודוקסיה היהודית. מטרת הקורס היא לחשוף את הסטודנטים לרקע ההיסטורי והאידיאולוגי להתהוותה של הציונות הדתית, לעמוד על מאפייניה המרכזיים, ולהכיר  את החוגים השונים המזוהים עימה.

בשנים האחרונות עוברים על הציונות הדתית תהליכים מרתקים כמו: הקצנה וסגירות, מצד אחד, והתמתנות ופתיחות, מצד אחר; עלייתו של ה"פמיניזם הדתי"; שינוי במקומו של מוסד המשפחה המסורתי וחדירתם של מודלים חדשים של משפחתיות; ותמורות בשיח על מיניות באופן כללי ועל להט"בים בפרט. במסגרת הקורס נבחן את התהליכים הללו ונדון במשמעותם.

בנוסף, נעמוד על הקונפליקטים הפנימיים המתקיימים בקרב חוגי הציונות הדתית ונתוודע לקשרי הגומלין שאלה מקיימים עם החברה הישראלית על קבוצותיה ומוסדותיה המרכזיים (דוגמת צה"ל, בית המשפט העליון, והקהילות שאינן אורתודוקסיות, מצד אחד, ואלה החרדיות, מן הצד האחר); וכן נדון בשלושה אירועים שהיוו נקודות מפנה וטלטלה בעבור אנשי הציונות הדתית בעשורים האחרונים: רצח רבין, תהליך ה"התנתקות" והרשעת הרב אלון בעבירות מין.

 

אופי הלימוד: הרצאות פרונטליות, דיונים בכיתה, מצגות והרצאות אורח.

 

דרישות הקורס

  1. חובת נוכחות והשתתפות פעילה.
  2. במהלך הקורס יתבקשו הסטודנטים לבחור סוגיה/מוסד/דמות הקשורים בציונות הדתית, ולהציגם בכיתה תוך התייחסות לאחד מן הפריטים המופעים ברשימת הקריאה של הקורס.
  3. מטלה סופית: הגשת עבודה הכוללת ניתוח של הסוגיה/מוסד/דמות שהציג הסטודנט בכיתה, תוך התייחסות למושגים ולתכנים שנדונו בכיתה במהלך הקורס ולספרות רלוונטית (100%).

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת