חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  סבל ושחרור בפילוסופיה של הדת: סמינר מחקר וכתיבה
  Suffering and Its Redemption in Philosophy of Religion: Research and Writing Sem  
0697-4124-01
מדעי הרוח | מדעי הדתות
סמ'  ב'1200-1600450 גילמןסמינר ד"ר ורבין נחמה
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הסמינר עוסק בשאלה מהי סליחה ובתשובות שונות, פילוסופיות ודתיות לשאלה זו. נתמקד במערכות יחסים בין אישיות בכלל ובמערכת היחסים בין האדם והאל בפרט. נבחן את מקומם של רגשות הטינה וההשפלה במערכות יחסים, באופנים בהם ניתן להתגבר עליהם, ובשאלה האם תמיד כדאי וראוי לעשות זאת ולסלוח.

 

 

מטרת הסמינר היא לפתח את יכולת הכתיבה והמחקר של הסטודנטים ולפיכך חלק הארי שלו יורכב מפגישות הנחיה אישיות צמודות, אשר במהלכן הסטודנטים יגישו הצעת מחקר ושתי טיוטות, כבסיס למפגשים האישיים. במהלך הסימסטר יתקיימו מספר פגישות משותפות לכל הרשומים לסמינר: הן בשבועות הראשונים של הסימסטר, בהן יוסבר אופן העבודה ותחום הדיון והמחקר על אודותיו, והן לקראת סופו במסגרת דיונים מעמיקים בשאלות הסמינר אשר במהלכם יציגו הסטודנטים את פירות מחקרם, ומסקנותיהם הראשוניות.

 

חובות: השתתפות במפגשים הקבוצתיים, עמידה בלוחות הזמנים, הגעה לפגישות האישיות, הגשת הצעת המחקר והטיוטות הכתובות בזמן, והגשת עבודת הסיום. הציון מורכב מציון העבודה הסופית.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1