חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  עבודות שדה בחקר קבוצות דתיות: אתגרים, דילמות ודרכי פעולה
  Fieldwork in Religious Context: Challenges, Dilemmas and Methods of Action  
0697-4122-01
מדעי הרוח | מדעי הדתות
סמ'  א'1600-1800210 כיתות דן דודסמינר ד"ר זלצברג בלאק סימה
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

המונח "עבודת שדה" במחקר אקדמי מתייחס לאיסוף נתונים באמצעות מגע ישיר עם אוכלוסיית המחקר. מטרת הקורס היא לחשוף את הסטודנטים לפרקטיקה המתודולוגית המכונה "עבודת שדה", תוך שימת דגש על עבודת שדה בהקשר חברתי-תרבותי-דתי. הקורס יתמקד בהיבטים תיאורטיים, מתודולוגיים ואתיים הנוגעים לעבודת שדה בקהילות, בקבוצות ובמוסדות דתיים.

במהלך הקורס נדון בסוגיות הנוגעות לבחירת שדה מחקר בהקשר דתי, לתהליך "כניסת" החוקר/ת ל"שדה" ולמקומו/ה של החוקר/ת לאורך כל עבודת השדה. בתוך כך, נעסוק בשאלות כגון: כיצד ניתן לחדור לקבוצות דתיות בדלניות הנרתעות ממגע עם זרים מחוץ לקבוצה, דוגמת "חצרות" חסידיות וקהילות נוצריות ומוסלמיות בעלות אלמנטים פונדמנטליסטיים קולקטיביסטיים; כיצד ניתן לנהל משא ומתן עם אנשי מפתח מ"שדות" שכאלה כדי לקבל מהם "אישור כניסה"; כיצד ניתן לזכות בשיתוף פעולה מצד אוכלוסיית המחקר; מה הם האתגרים שמציב שדה מחקר "דתי" המאופיין בהקפדה על הפרדה מגדרית; האם ניתן ללמוד על סוגיות הנוגעות למגדר, למיניות ולסטייה, ב"שדה" הטורח על השתקת שיחים בנושאים אלה וכיצד.

במסגרת הדיון בשאלות אלה נלמד על חשיבות הבנת הקודים, השפה, הנורמות והערכים של אוכלוסיית המחקר; נבחן דרכים שונות לאיסוף מידע, כמו תצפית על סוגיה השונים, ראיון על מגוון צורותיו, איסוף חומר כתוב, ועוד; ונעמוד על המשמעות הגלומה בזיהוי הקולות המושתקים והחתרניים הבוקעים מן ה"שדה" לצד הקולות המוצהרים, ההגמוניים.

בנוסף, נדון במושגים "רפלקסיביות" ו"רלטיביזם/יחסיות תרבותי/ת" - האקטואליים לאורך כל התהליך המחקרי  - וכן בניתוח ממצאים העולים מן ה"שדה" ובאופן כתיבתם. הקורס יישא אופי חווייתי ויזמן לסטודנטים התנסות בעבודת שדה.  

 

אופי הלימוד: הרצאות פרונטליות, דיונים בכיתה, מצגות והרצאות אורח.

 

דרישות הקורס

  1. נוכחות בשיעורים והשתתפות בדיונים בכיתה.
  2. התנסות ב"מיני" עבודת שדה בקונטקסט דתי מסוים (באמצעות ראיון/תצפית/ שיחוח וכיו"ב) והצגתה בכיתה/ הצגת מאמר רלוונטי מתוך רשימת הקריאה.
  3. מטלה סופית: הגשת דוח עבודת שדה. על הדוח לכלול תיאור וניתוח של תהליך עבודת השדה, תוך התייחסות לסוגיות ולמושגים שנדנו במהלך הקורס ובספרות רלוונטית (100%).

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת