חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מלאכים ושדים במבט השוואתי
  Angels and Demons in Comparative Perspective  
0697-4120-01
מדעי הרוח | מדעי הדתות
סמ'  א'1600-1800206 רוזנברגסמינר פרופ בוהק גדעון
סמ'  ב'1600-1800206 רוזנברגסמינר
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

בסמינר זה ננסה לפתח תובנות חדשות על האמונה בקיומם של מלאכים ושדים, והיחס אליהם, בתרבויות שונות. נעשה זאת בעזרת מגוון רחב של מחקרים ומקורות, בעיקר מהעולם היהודי, הנוצרי והמוסלמי, אבל גם מדתות פוליתאיסטיות שונות. ננסה להבין מהן התפיסות השונות בדבר מקורם של המלאכים והשדים, אופיים, חזותם הפיזית, פעילותם בעולם האנושי, והדרכים השונות בהן בני האדם יכולים להתקשר עמהם, או להימנע מקשרים כאלו. המקורות שנקרא יכללו הן טקסטים קנוניים של תרבויות שונות - כגון התלמוד הבבלי או הברית החדשה - הן טקסטים מאגיים יהודיים, נוצריים ומוסלמים. כמו כן נתבונן באיקונוגרפיה של מלאכים ושדים במגוון רחב של סוגות אומנותיות, כגון קערות ארמיות להשבעת שדים, כתבי יד מוסלמיים של "נפלאות הבריאה", וציורים של היירונימוס בוש. במהלך הסמינר תעלנה גם שאלות חשובות על הדרך בה המחקר המודרני מתייחס אל האמונה בתופעות שהחוקרים עצמם אינם מאמינים בקיומן.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת