חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מבוא לדתות עולם א
  Introduction to World Religions  
0697-4113-01
מדעי הרוח | מדעי הדתות
סמ'  א'1200-1400361אגילמןסמינר ד"ר מאייר אוטה ברברה
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מבוא לדתות העולם

הקורס יעניק מבט כללי על דתות העולם המרכזיות: היהדות, הנצרות, האׅסלאם, ההינדואיזם והבודהיזם. בקורס יוצגו הנסיבות ההיסטוריות השונות בהן דתות העולם נולדו והתפתחו, כמו גם עקרונות האמונה והפרקטיקה המאפיינים אותן. נדון במושג ״דת״ ונכיר את ההסתייגויות השונות מהמשגה זו בכל אחת מהן. האם יותר נכון לדבר על ״קהילת טקסט״ או ״קהילת זיכרון״?

בקורס ירצו ממיטב חוקרי דתות העולם מאוניברסיטת תל אביב ומחוצה לה.

אופן סיום הקורס: יש להתעדכן בידיעון הפקולטה

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת