חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  פונדמנטליזם אסלאמי במבט השוואתי
  Islamic Fundamentalism  
0697-4078-01
מדעי הרוח | מדעי הדתות
סמ'  א'1400-1800449 גילמןסמינר פרופ שביט אוריה
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הקורס יבחן במבט השוואתי תפיסות של פונדמנטליזם דתי אסלאמי, נוצרי ויהודי, תוך התמקדות בזרם המודרניזם-אפולוגטי באסלאם ובתנועת האחים המוסלמים, וידון בין השאר בגישות שונות למדע, לדמוקרטיה, למגדר ולהגירה.
אין דרישות סף.
הציון יתבסס על עבודת סיום (רפרט או סמינר). תלמידים שירצו בכך יוכלו להכין רפרט בע"פ או בכתב שיתווסף לציון.

 

Course description
The course comparatively examines conceptions of Islamic, Christian and Jewish fundamentalisms, with particulate focus on the modernist-apologetic trend in Islam and the Muslim Brothers movement. Different attitudes to science, democracy, gender and migration are among the issues studied.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת