חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מבוא למדעי הדתות: פילוסופיה ופסיכולוגיה של הדת
  Introduction to the Study of Religion: Philosophy and Psychology of Religion  
0697-1010-01
מדעי הרוח | מדעי הדתות
סמ'  ב'1600-1800305 גילמןשיעור פרופ מרגולין רון
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

ש"ס:  2.0

 

סילבוס מקוצר

הדת על גילוייה השונים היא תופעה הקיימת בכל החברות והתרבויות ואחד התחומים הנחקרים ביותר במדעי הרוח והחברה. חלק זה של המבוא מוקדש לשני היבטים בחקר הדתות. עיון בעמדות פילוסופיות שונות על התופעה הדתית מאז התקופה היוונית רומית וראשית העת החדשה ועיון בחקר הדת מנקודת מבטו של המחקר הפסיכולוגי לגווניו. בין האישים שתורותיהם תילמדנה במהלך המבוא: קיקרו, יום, קאנט, הגל, פויירבך, מרכס, ג'ימס, אוטו, פרויד, יונג, פרום ומסלו.

אופן סיום הקורס: בחינת סיום.

Course description

Introduction to the Study of Religion: Philosophy and Psychology of Religion

 Religion and its various manifestations is a phenomenon that exists in all societies and cultures and one of the most studied fields in the humanities and social sciences. This part of the introduction is dedicated to two aspects of the study of religions; the study of various philosophical positions on the religious phenomenon since the Greco-Roman and early modern periods, and the study of religion from the point of view psychological research in its various forms. Among the thinkers whose teachings will be studied during this course are: Cicero, Hume, Kant, Hegel, Feuerbach, Marx, James, Otto, Freud, Jung, Fromm and Maslow.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1