חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  בימת אפריקה ב'
  Africa Forum II                                                                                      
0693-3002-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1600-1800306גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר בק אירית
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

"בימת אפריקה" הנו פורום מחקר המאורגן בחסות התכנית הבין אוניברסיטאית ללימודי אפריקה והחוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה באוניברסיטת תל-אביב. הפורום בנוי ממושבים המפגישים בכל פעם כשניים-שלושה דוברים לסבב הרצאות בן כ- 25 דקות כל אחת, שלאחריו יתקיים דיון. מטרות הקורס הן הקניית ידע והרחבת אופקים בנוגע לנושאים שונים ומגוונים הנוגעים ליבשת אפריקה. בין הנושאים בהם נעסוק- היסטוריה, תקשורת, פיתוח, אומנות ועוד. אנו נעסוק בנושאים אשר נדונים פחות בקורסים אחרים וזאת על מנת לפתח תחומי עניין בקרב הסטודנטים אשר יוכלו להפוך לנושאי מחקר עתידיים.

הקורס מתקיים בכל שבוע זוגי (התאריכים שיתפרסמו בהמשך).

דרישות הקורס- חמש מטלות אמצע קצרות ומטלת סיכום שתוגש בסיום הקורס.

  • הקורס לא מיועד לתלמידי שנה א'.    
Course description

"Africa Tribune" is a research forum organized by the Inter-University Program for African Studies and the Department of Middle Eastern and African History at Tel Aviv University. The forum's sessions are composed of a round of two to three lecturers of 25-minutes, followed by a discussion. The course objectives are to acquire knowledge and broaden their horizons regarding various subjects relating the African continent. Among the subjects we will discuss - history, communication, development, art and more. We will address issues that are less discussed in other courses, in order to develop areas of interest among the students, which could become future research subjects

The course will not take place every other week (dates will be published later).

Course requirements - five short mid-term assignments and a long assignment to be submitted at the end of the course.

  • Participation is not allowed to first year students.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת