חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  דתות באתיופיה- מקדמוניות למודרניות
  Religions in Ethiopia- From Ancient Times to Modernity                                               
0693-2203-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1400-1600362אגילמן - מדעי הרוחסמינר ד"ר בק אירית
סמ'  ב'1400-1600362אגילמן - מדעי הרוחסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הקורס יעסוק בקורותיהן של שלוש הדתות המונותאיסטיות באתיופיה דרך בחינת קורותיהן מראשית ימיהן ועד לימינו.

הקורס יכלול סיור לימודי, שיתקיים כשבוע לפני חג הפסח, ויתמקד בביקור באתרים דתיים בצפון אתיופיה.

הרישום לסיור מותנה בהרשמה לסמינר, ובהגשת עבודה סמינריונית. כמו כן הרישום לסמינר מותנה ברישום לסיור.

עלות ההשתתפות בסיור היא כ- 1500 ₪ בנוסף לתשלום שכ"ל על הסמינר (העלות מסובסדת למספר מוגבל של סטודנטים).

הסיור יתקיים בין התאריכים 12 עד 17 באפריל.

Course description

The course will focus in the developments of the three monotheistic religions in Ethiopia through reviewing their history from ancient times to our days.

The course will include a tour, which will be held a week before Passover, and will be focused on the religious sights of Northern Ethiopia.

Registration to the tour is conditioned by registration to the seminar and by submitting a term paper. Registration to the seminar is also conditioned by registration to the tour.

The cost of participation for a student is approximately 1500 NIS (the cost is subsidized to a limit number of students, and is not included in the regular fees of the seminar)

The tour will take place during the dates 12-17 April 2019

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת