חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  גישות אפריקניות לשואה
  African Perspectives On the Holocaust                                                                
0693-2119-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1200-1400317גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר בק אירית
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס דן בהתפתחות גישות אפריקניות שונות לגבי השואה. במהלכו ינותחו סוגי שיח ודימויים שונים של נושאים הקשורים לשואה בתקופות של מאבקים לאומיים במחצית השנייה של המאה העשרים ברחבי היבשת. הדיון יתמקד במקרי מבחן של ניגריה-ביאפרה, רואנדה, סודאן ודרום סודאן ודרום אפריקה.

Course description

The course will discuss the development of various African views on the Holocaust. It aims to analyze the various discourses, reflections and images about Holocaust-related issues in relation to different national struggles within the continent at the second half of the Twentieth Century. It will focus in cases from Nigeria-Biafra, Rwanda, Sudan and South Sudan and South Africa.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0693-2119-01 גישות אפריקניות לשואה
African Perspectives On the Holocaust
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | ד"ר בק אירית

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת