חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  ניגריה - בין דיקטטורה לדמוקרטיה
  Nigeria Between Dictatorship and Democracy                                                           
0693-2021-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1800-2000305גילמן - מדעי הרוחשיעור ות ד"ר בק אירית
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס יסקור את קורותיה של ניגריה מאז קבלת עצמאותה ב-1960 ועד לימינו, ויתמקד בהיבטים פוליטיים, חברתיים, כלכליים ותרבותיים של חילופי השלטון במדינה במהלך עשורים אלה.

Course description

The course will review the history of Nigeria since its independence in 1960 to these days, and will focus on political, social, economic and cultural aspects of governmental transitions in the country during these decades. 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת