חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מיסטיקה מזרח-מערב
  Mysticism  
0687-4495-01
מדעי הרוח | לימודי מזרח אסיה
סמ'  ב'1000-1400458 גילמןסמינר פרופ קליינברג אביעד
פרופ רז יעקב
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

החוויה המיסטית היא מצב תודעה אוניברסלי, למרות שביטוייה שונים מתרבות לתרבות. מהי החוויה המיסטית? מה דיווחו אלה שחוו אותה? מה מקומה בדתות העולם? מהן התיאוריות של המיסטיקה? מהם ביטוייה בספרות, בשירה, בריקוד, המוסיקה? מה בין החוויה המיסטית של אקסטאזה לבין זו של שקיטה עמוקה?  

אלה ושאלות אחרות יעלו בסמינר, תוך כדי התוודעות למקורות מסוגים שונים - חיבורים מלומדים, עדויות, שירה ואמנות של מיסטיקאים בדתות המזרח והמערב, בעבר ובהווה - מן הנצרות ועד ההינדואיזם.

Course description

The mystical experience is a universal state of mind, although its specific cultural expression are different. What is the mystical experience? How have those who experienced it reported it? What is its place in world religions? What are its theories? What is its expressions in literature, poetry, art, and music? What is the difference between the ecstatic and the quietistic-meditative mystical experience?

These and other question will be explored in the seminar, while studying a variety of sources - scholarly  texts, direct reports, poetry and art of the mystics - East and West, past and present, from Christianity to Hinduism.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1