חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  על החירות וכוח הדמיון בפילוסופיה ובספרות ההודית הקדומה
  Indian Philosophy  
0687-3450-01
מדעי הרוח | לימודי מזרח אסיה
סמ'  ב'1200-1600319אגילמןסמינר ד"ר גרינשפון יוחנן
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

במסורות פילוסופיות שונות בהודו הקלאסית החירות (מוקשה) היא תכלית החיים העליונה. תרגול המדיטציה והדמיון הוא מרכזי במהלך האנושי אל החירות. מושג הדמיון במסורות ספרותיות ופילוסופיות רבות בהודו הקדומה הוא "דמיון יוצר מציאות" (bhavana, נגזרת של השורש bhu, "להיות"). זהו מושג השונה מהותית ממושג הדמיון שאנו רגילים בו, ובמסורות המחשבה ההודיות הוא חשוב ומרכזי, ויש בו זיקה עמוקה לחירות ולמשחק, וביטויים רבים בסיפורים הפילוסופיים בהודו.   

Course description

 

How is liberation (or freedom) possible? The Indian sages and scholars considered four values (or goals) of life: pleasure (kama), profit (artha), correct and worthwhile mode of life (dharma) and liberation (moksha). Philosophers and sages have often considered freedom as the highest value in life. In the long tradition of experience and thought in India liberation was associated with a new self-understanding. Certain kinds of "imagination" – articulated in the various schools of thought (Vedanta, Buddha, Sankhya-yoga) -  have been considered as the crux of the new self-understanding and freedom. The course is dedicated to exploration and discussion of the nature and concept of liberation within the various systems of thought and practice in India.   

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1