חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  תשוקה, פרישות, וידיעה: על הטרנספורמציה של האני במחשבה ההודית
  Desire, Asceticism, and Knowledge: the Transformative Self in Indian Thought  
0687-3448-01
מדעי הרוח | לימודי מזרח אסיה
סמ'  ב'1400-1800497 גילמןסמינר ד"ר צהר רועי
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

ביסוד המחשבה הפילוסופית בהודו עומדת ההנחה בדבר היכולת הכמעט בלתי מוגבלת של האדם  לשנות ולהגדיר את עצמו מחדש באופן רדיקלי. מהם התנאים המאפשרים הנחה זו, איזו הבנה של האני והעולם עולה מהן, ומהן הדרכים והפרקטיקות שבעזרתן מושגת הטרסנפורמציה הזו? הסמינר יעסוק בשאלות הללו תוך קריאה צמודה בטקסטים נבחרים מההגות הפילוסופית והספרות ההודית הקלאסית: בין השאר נעסוק בתפיסת החיים האסתטיים והאדם כיצור משתוקק העולה מה"קאמה-סוטרה," בתפיסתו כפעיל פוליטית וחברתית ב"ארתה-שסטרה", בשאלת הזהות האישית או העדרה במהאבהרטה ובספרות של הבודהיזם המוקדם, ובמעמדו של עולם חיצון וחוויות בין- אישיות ב"יוגה-ושיסטה", באדוויטה וודנטה של שאנקרה, ובהגות של אסכולת ה"תודעה בלבד" הבודהיסטית.

Course description

A fundamental premise shared by many Indian philosophical schools of thought regards the subject as possessing an almost unlimited capacity for self-transformation. What does this premise entail in terms of the understanding of personal identity and the world, and what are the means and practices by which such transformation is to be achieved ? The seminar addresses these questions by providing close readings in a selection of Indian classical philosophical and literary works, including the the Kama-sutra, the Artha-sastra, the Mahabharata, the Yoga-vasistha, and the Buddhacaritam.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1