חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מחברת כפיפים למעצמה עולה : להבנת המחשבה הלאומית והפוליטית בהודו המודרנית
  From Colonial Subjects to Superpower: Understanding India's Political Thoughts  
0687-2494-01
מדעי הרוח | לימודי מזרח אסיה
סמ'  א'1400-1600279 גילמןשיעור ד"ר פרצ'ק רוני
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

קורס זה משלב מתודות והיבטים במדע המדינה, היסטוריה וחקר הדתות לצורך ביסוס היכרות עם מחשבת הלאומיות ההודית לגווניה והתשתיות הרעיוניות שעומדות בבסיס מבני עומק חברתיים ופוליטיים הרלוונטיים עד היום. בין הנושאים שיידונו: הגיאוגרפיה המקודשת של הודו; אידיאולוגיית ההינדוטווה, הקומונליזם – המתיחות הבין קהילתית בהודו, ארגוני הימין ההינדואי; האופציה הגנדהיאנית, הקונגרס ההודי ומפלג הקונגרס, ב"ר אמבדקר והפוליטיקה של המעמדות הנמוכים. הלימוד ילווה בקריאת טקסטים שכתבו מנהיגי תנועות לאומיות והוגים לאומיים בהודו של המאה ה – 19 וראשית המאה העשרים.

.דרישות: נוכחות, קריאת חובה, מבחן מסכם (100%)

Course description

From Colonial Subjects to Superpower: Understanding India's Political Thoughts

This course introduces some pivotal aspects underlying modern India's political and public spheres, via the combined perspectives of political science, comparative religion and classical Indology. Among the topics discussed: India's sacred geography and the Goddess Bharat Mata; the question of history; social structures; Dalits Politics; the concept of Hindutva and the Hindu Right.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת