חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  "התרבות האחרת": פרקים לתולדות ספרות היידיש
  "The Other Culture": an Invitation to Yiddish Literature                                             
0680-8308-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  א'1000-1200278גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר פולין-גלאי חנה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

'היידיש היא האחרת', מציעה עמדת תצפית ייחודית שממנה אפשר לגלות את ההיסטוריה, הפוליטיקה והאמנות של העם היהודי בעיניים חדשות, ביקורתיות. כך  טען החוקר הדגול בנימין הרשב בספרו התרבות האחרת: יידיש והשיח היהודי (2006). את טענה זו נחקור לעומק באמצעות המסורת הספרותית שנכתבה ביידיש מהמאה השבע–עשרה-ועד היום, אשר נעה בין טקסטים דתיים למהפכנים, עממיים למודרניסטים, תיעודיים לפנטסטים. הקריאה תכלול יצירות של גליקל מהמלין, רב נחמן מברסלב, אברהם גולדפאדן, שלום עליכם, י.ל. פרץ, ש' אנס-קי, דוד ברגלסון, איציק מאנגר, אברהם סוצקבר, יצחק בשביס זינגר , קדיה מולודובסקי ועוד.

מעבר לערכה האסתטי, ספרות היידיש שופכת אור חדש על מספר דיונים תיאורטיים: היא מערערת את הקשר בין שפה למדינה, דיבור יומיומי לספרות גבוהה, הרגלי קריאה למגדר, ומלמדת על היכולת של קורפוס ספרותי לשרוד ולהשפיע אחרי מחיקתה של קהילת הקוראים המקורית. נדגיש במיוחד את ההשפעה של ספרות יידיש על תרבות ישראלית ואמריקאית כיום.

בנוסף לקריאה ספרותית, הקורס יכלול הקרנות סרטים, מפגשים עם סופרים, מתרגמים ופעילים בעולם היידיש העכשווי, יחד עם חשיפה למוסיקה ביידיש.

חובות הקורס: נוכחות וקריאה משיעור לשיעור. לא נדרשת ידיעה מוקדמת ביידיש. הקריאה בשפה העברית.

Course description

“Yiddish is different.” The language offers an alternative observation point, from which we can see Jewish history, politics and art from a new, critical lens. That is, at least, what the luminary Benjamin Harshav claimed by titling his book on the subject The Other Culture: Yiddish and Jewish Discourse (2006). We will investigate this claim in depth by exploring the Yiddish literary tradition from its inception in the 17th Century until today—with works that range from pious to subversive, folksy to modernist, revolutionary to mournful, documentarian to fantastic. Authors will include Glückel of Hamel, Reb Nachman of Braslav, Avrom Goldfaden, Y.L. Peretz, Sholem Aleichem, Sh. Ansky, Dovid Bergelson, Itsik Manger, Avrom Sutzkever, Isaac Bashevis Singer, Kadya Molodowsky and others.

Beyond its unique aesthetic value, Yiddish literature also sheds new light on a number of theoretical topics: This is a corpus that troubles the connection between language and national territory, everyday speech and high literature, reading habits and gender. It asks that we rethink the capacity of books to live beyond their original community of readers. We will pay special attention to the ‘aftermaths’ of Yiddish literature within contemporary American and Israeli cultures today.

In addition to literary readings, the course will include film screenings, conversations with translators, Yiddish activists and authors and exposure to Yiddish music.

No previous knowledge of Yiddish is required; readings will be in Hebrew. Course requirements: attendance and reading preparation.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | ספרות
0680-8308-01 "התרבות האחרת": פרקים לתולדות ספרות היידיש
"The Other Culture": an Invitation to Yiddish Literature
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | ד"ר פולין-גלאי חנה

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת