חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  סדנת יצירה ותרגום בין ערבית לעברית
  Writing and Translation Workshop Between Arabic and Hebrew                                           
0680-7011-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  א'1400-1600211כיתות דן-דודסדנה ד"ר בהר אלמוג
ד"ר קונדס זהייה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס מחולק לשלושה חלקים. בחלקו הראשון נתחיל מהיכרות עם מסורות התרגום השונות בין ערבית לעברית ובין עברית לערבית, בימי הביניים ובתקופה המודרנית, עם הגישות השונות לתרגום ועם ההקשרים השונים של התרגומים, ונקרא מתוך תרגומים אלו.

בחלק השני נתנסה בכתיבה יוצרת, בעברית או בערבית או ביניהן.

בחלק השלישי נעבוד על תרגום יצירות וקטעי יצירות שנוצרו בכיתה, מעברית לערבית ומערבית לעברית, בחלוקה לקבוצות עבודה קטנות. 

במספר מפגשים לאורך הסמסטר נארח יוצרים ומתרגמים, ונשוחח עמם על הדילמות שעולות בכיתה ועל ההתנסות שלהם במעשה הכתיבה והתרגום.

הקורס אינו מחייב ידע מוקדם בערבית חובות: קריאת חומרי הקורס, השתתפות בשיעורים, הגשת שני תרגילים לאורך הסמסטר ומטלת סיום.

Course description

The course will include three parts. In the first part we will learn about the different translation traditions between Hebrew and Arabic and between Arabic and Hebrew, in the Middle Ages and in the Modern time, and the different approaches to translation and the contexts in which translations were made and read.

In the second part we will work on creative writing in Hebrew or Arabic or between Hebrew and Arabic.

In the third part we will work on translation of works made in the class, from Hebrew into Arabic and from Arabic into Hebrew, in small groups.

Also, we will meet translators in few meetings.

Knowing Hebrew or Arabic is necessary for the workshop.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | ספרות
0680-7011-01 סדנת יצירה ותרגום בין ערבית לעברית
Writing and Translation Workshop Between Arabic and Hebrew
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | ד"ר בהר אלמוג

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת