חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  שירה וזוהר
  Poetry and Splendor  
0680-5188-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  א'1000-1200449 גילמןסמינר מר ביטון יעקב
פרופ שחר גלילי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מה זוהר בשירה? מה ואיך מאיר בה? ואיזו הארה ראויה לה? בשיעור זה שמידתו כפולה – סמינר עיוני וסדנה, נשוחח על מושגי האור בשירה, על זיקתם לסדרי ההתגלות במסורת, ונאזין לאופני הדיבור של ההארה. השיעורים יוקדשו לקריאה בפסוקים, מובאות, שורות וטורים, האוצרים את סודו של האור במסורות השירה הקדומה ועד העת הזו, מן השירה המקראית, שירת המזרח הקדום, ספר הבהיר ומדרשי הזוהר, שירת היהודים והמוסלמים, השירה האירופית בעת החדשה, והשירה העברית המאוחרת. השיעורים מיוסדים על חברותא, קריאה איטית, ודיאלוג ששיעורו מחשבה פואטית.

Course description

What is the splendor of poetry, what is to be called properly - its light? How should this be enlightened (brought into light, interpreted)? The seminar (being planned as a workshop in the program of creative writing) discusses the concepts of light in poetry and their affinities with the order of revelation. The discussions are based on close readings in short poetic sentences holding the secret of light from the ancient traditions towards the present, from the biblical poems, the Eastern poetry, the book of Bahir, the Zohar, the poetry of Jews and Muslims, modern European poetry and the late Hebrew poetry. The seminar is based on a concept of close, slow reading, to be named – poetical thinking.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת