חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  הסיפור הקצר בראי הקוגניציה
  Cognitive Approaches to Narrative Structure                                                          
0680-5165-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  א'1200-1600319אגילמן - מדעי הרוחסמינר פרופ שן ישעיהו
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

בקורס נדון במספר גישות קוגניטיביות לסוגיות בסיסיות הנוגעות למבנה הסיפור הקצר:

  • ארגון האירועים בסיפור
  • סכימה נראטיבית
  • שפה ומבנה סיפורי
  • הפנטסטי בסיפור
  • סיפורים ורגש
  • 'היבלעות' בעולם הסיפור

במהלך הקורס יקראו הסטודנטים כ-8-9 מאמרים.

בסיום הקורס תוגש עבודת סיכום.

Course description
We will discuss recent developments in the cognitive study of the short story
סילבוס מפורט

מדעי הרוח | ספרות
0680-5165-01 הסיפור הקצר בראי הקוגניציה
Cognitive Approaches to Narrative Structure
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | פרופ שן ישעיהו

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת