חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  איזהו גיבור? על גיבורים וקדושים בתרבות העממית
  Heros and Saints in Folk Culture  
0680-4236-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  ב'1200-1400320 גילמןסמינר ד"ר רוטמן דוד
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

בין אם נביא אנטי ממסדי, לץ נודד, אלמנה רצחנית, חייל שהקריב חייו או ראש ממשלה שנרצח, תרבויות נדרשות לדמויות גיבורות וגיבורים, שתפקידם להיות סוכנים ומודלים של הערכים שהקבוצה מבקשת להדגיש, לקדם או פשוט לראות בעצמה. הספרות העממית, בסוגות השונות שלה, ובאופן ספציפי באגדה, היא המדיום העקרי להפצה, יצירה והבניה של דמויות גיבורים. ניתוח ביקורתי של אופני היווצרותם של גיבורות, קדושים וגיבורים, הסוגים השונים שלהם, והדינמיקה של התקבלותם מאפשר נקודת מבט מעניינת וחדשה על הקבוצות שיצרו אותם. הסמינר יוקדש לקריאה של דמויות קדושים וגיבורים מן המקרא ועד סיפורי שנפוצים ברשתות החברתיות תוך בחינה שלהם לאור תאוריות ביקורתיות, ספרותיות וסוציולוגיות ממאתיים השנים האחרונות.

Course description

Wether they are prophets, tricksters, murderous widows or dead prime ministers, cultures always need heroine and heroes, whose role is to be agents of and models for values ​​that the group wishes to emphasize, promote or simply see in itself. Folk literature, in its various genres, and specifically in legends, is the main medium for the distribution, creation and construction of heroic characters. A critical analysis of how the heroines, saints and heroes are established, their different types, and the dynamics of their acceptance create an interesting and new perspective on the groups that created them. The seminar will be devoted to the reading of sacred figures and heroes from the Bible to stories that are prevalent in the social networks, while examining them in the light of critical, literary and sociological theories from the last two hundred years.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | ספרות
0680-4236-01 איזהו גיבור? על גיבורים וקדושים בתרבות העממית
Heros and Saints in Folk Culture
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר רוטמן דוד

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת