חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מזמורים: קולות, קהילות ושאלת הספרות
  Mizmor: Voices, Choirs and the question of Literature  
0680-4234-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  ב'1600-1800455 גילמןסמינר ד"ר זינדר אריאל
פרופ שחר גלילי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מהו מזמור? מה מייחד שירה שהיא בשיעורו של מזמור? מהם קולות היסוד של המזמור, ואיזו קהילה (אספה, חברה וסדר פואטי/פוליטי) מתקיימת בתחומו? כיצד מתבטא במזמור קולו של אדם, היחיד (הסובייקט הלירי)? אילו זיקות מגדריות מתרחשות בו? כיצד מדוברת בו האהבה? אלה הן שאלות ראשונות שנציג בסמינר הדן בסוגת המזמורים בספרות עולם, מן המזמור נוסח הומרוס על מלחמה ומסעות הגיבורים, דרך מזמורי תהילים שהם שבח והלל לבורא ולמפעלי הבריאה, מזמורי מלאכים בשירת ימי-הביניים – המנון וקינה, ועד מזמורים חדשים בשירה העולמית – האנגלית והגרמנית. את שאלת המזמור אנו מנסחים גם כשאלה על הממד הליטורגי של השירה, שאלה בדבר כוחה של הספרות בכלל להיות כיום חג.

Course description

The seminar will circle round the notion of Mizmor, the Hebrew term designating psalm, hymn, collective song, and more. We ask: what is the signature of Mizmor? How can one identify poetry imbued with such a register? What voices are heard through it, what kind of love discourse does it provoke, and which gender positions and counter-positions does it involve? These are but some preliminary questions to be discussed while reading hymnal poetry from various traditions, among them the Homeric Hymns, to the Book of Psalms, medieval Hebrew poems and hymns, and modernist echoes of this tradition in English, German and Hebrew poetry. While probing these texts we will also explore the wider range of the liturgical aspect of poetry at large.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת