חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  אתיופיה ודימוייה: ממלכת שבא להיילה סלאסי
  Ethiopia and Its Images: From the Queen of Sheba to Haile Selassie                                   
0680-3161-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  א'1400-1600279גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר הכהן רן
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

אתיופיה היא אחת הישויות המדיניות הוותיקות ביותר, הקיימת ברציפות מאז העת העתיקה ועד ימינו. בעולם העתיק היא היתה מטונימית לאפריקה כולה. בימי הביניים נרקמו סביבה אגדות כאימפריה נוצרית חזקה בתוככי העולם המוסלמי. במאה העשרים סימלו היא והקיסר היילה סלאסי את אפריקה הגאה והעצמאית. הסמינר יעסוק באתיופיה, באמצעות ספרותה והספרות עליה, ובדימוייה המשתנים, מבית ומחוץ, למן העת העתיקה ועד ימינו: אתיופיה ואתיופים בתנ"ך ובברית החדשה, אתיופיה של מלכת שבא, של אלדד הדני ושל הכומר יוחנן, אתיופיה של ג'יימס ברוס, של היילה סלאסי ועוד.

נוכחות חובה.

Course description

Existing continuously since the Ancient world, Ethiopia is among the oldest political entities. In the Classical world it was metonymic for Africa as a whole. In the Middle Ages it was the subject of legends about a mighty Christian empire within the Muslim world. In the 20th century, together with its emperor Haile Selassie, it stood as a symbol for a proud, independent Africa. Through its own literature and foreign literature about it, the seminary will focus on Ethiopia and its changing images within and without, since ancient times to the present: Ethiopia in the Bible, the Queen of Sheba, Ethiopia of Prester John and of Eldad ha-Dani, James Bruce's Ethiopia, Haile Selassie's etc.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | ספרות
0680-3161-01 אתיופיה ודימוייה: ממלכת שבא להיילה סלאסי
Ethiopia and Its Images: From the Queen of Sheba to Haile Selassie
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | ד"ר הכהן רן

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת