חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  העם דורש: אמנות הדרשה - בין רטוריקה לספרות עממית
  The Jewish Sermon: Rhetoric and Folk Literature                                                      
0680-2123-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  ב'1400-1600361גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר רוטמן דוד
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הדרשה היא מאמנויות השיח העתיקות ביותר. בתרבות היהודית היא מזוהה עם דמויות כמו יותם בן גדעון, ישוע מנצרת, חז''ל ועד מחזירי התשובה בערוצי האינטרנט של ימינו. מעצם טבעה משלבת הדרשה אמנות ביצוע (Performance)  עם רעיונות חברתיים, פילוסופיים ופוליטיים, המשולבים במגוון צורותיה של הסיפורת העממית. בתרבות היהודית, לצד הדרשות שבעל פה, ובהתבסס עליהן התקיימו המדרשים הכתובים. בשיעור נדון באמנות הדרשה היהודית לאורך התקופות השונות מתוך גישות תיאורטיות ברטוריקה, חקר התרבות, ביקורת הספרות וחקר הפולקלור. נכיר את המרכיבים המייחדים דרשות יהודיות ונבדוק מה משותף לאלה עם מקבילות מקבוצות אחרות. נבחן התפתחויות פואטיות לצד פונקציונאליות של הדרשות לאורך השנים ובעיקר נציץ לצורת הבידור המרכזית של חברות יהודיות עד לראשית המאה העשרים.

דרישות: בחינת סיום.

Course description

Sermon is one of the oldest discourse forms. In Jewish culture it is usually connected to biblical figures such as the prophets, Yotam son of Gideon and Jesus, the Talmudic sages, up to modern internet preachers. By its nature, this form of discourse, is a performance which combines ethical. social, political and philosophical ideas with all forms of folk-literature . The Jewish written Midrashim, which are based on these oral sermons, is one of the oldest expression of the Jewish textual creativity. In this course we will discuss these sermons and Midrashim from the perspective of folklore, rhetoric and literature studies, and will meet the poetical and functional developments of these genres which used to be the central form of entertainment in Jewish societies till the beginning of the twentieth century.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | ספרות
0680-2123-01 העם דורש: אמנות הדרשה - בין רטוריקה לספרות עממית
The Jewish Sermon: Rhetoric and Folk Literature
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר רוטמן דוד

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת