חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  היסטוריה ופסיכולוגיה: קווי יסוד במחקר בינתחומי
  History and Psychology: Guidelines for Interdisciplinary Research  
0677-4119-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  ב'1600-2000501 ביה"ס לשפותסמינר פרופ רוטמן יובל
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הקורס הוא סמינר מחקרי העוסק במפגש בינתחומי בין היסטוריה לפסיכולוגיה ובאפשרות להגדרת קווי מחקר משותפים ושפה מחקרית משותפת בינהן. הסמינר יתמקד בשפה הדתית שהתפתחה במעבר בין העת העתיקה לימי-הביניים והגדירה מחדש את האדם ואת המרחב הפנימי-נפשי שלו, כמקרה בוחן למפגש בין ניתוח של הממצא ההיסטורי לבין תיאוריות פסיכולוגיות מתחומים שונים (פסיכואנליזה, פסיכולוגיה אנליטית, פסיכולוגיה קבוצתית, פסיכולוגיה קוגניטיבית). מעבר לכך, הקורס יבדוק האם ניתן להגדיר ערוץ דו-כיווני בין שתי הדיסציפלינות שיאפשר להשתמש בניתוח ההיסטורי כדי לאתגר תיאוריות פסיכולוגיות מודרניות. הסמינר בנוי על קריאה והשתתפות פעילה בכל המפגשים. בסוף הקורס עבודה סמינריונית/רפראט.

Course description

History and Psychology: Guidelines for Interdisciplinary Research

The research seminar is an interdisciplinary encounter between history and psychology and deals with possibilities to define a common research methodology to link them. The seminar will focus on the religious language that developed in the transition from antiquity to the Middle Ages, which redefined man and his inner-psychic space. We will take this phenomenon as a case study of the encounter between the analysis of historical findings and psychological theories in various fields (psychoanalysis, analytic psychology, group psychology, cognitive psychology). Beyond this, the course will attempt to define a two-way channel between the two disciplines to the benefit of both. Assignments include weekly reading and discussions, and a conclusive paper in the end of the semester.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת