חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  ספרד באשכנז, ספרד במזרח: מבט משווה על יהדות מודרנית וישראליות
  Sepharad in Ashkenaz, Sepharad in the East: A Comparative Study  
0677-3093-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  ב'1200-1600202 קרטר-תפוצותסמינר ד"ר גרבר נוח שמואל
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

ההיסטוריה היהודית מלאה בדימויים של העבר בתפוצות השונות, ולאלו היה מקום חשוב בעיצוב ההווה ובפולמוסים אודותיו. במהלך קורס זה נבחן כיצד יצרו יהודים באירופה, בארצות האסלאם, בארצות הברית, ביישוב ובמדינת ישראל 'עבר שימושי' אודות הקיום היהודי בחצי האי האיברי ('ספרד'). נשאל כיצד עיצב עבר מדומיין זה פרוגרמות שונות ומגוונות מבחינה אידיאולוגית של מודרניות יהודית.

נתחיל את הדיון ב'השכלת ברלין' ובמקבילותיה המזרח-אירופיות, עבוֹר דרך חווית האמנציפציה של יהודי מרכז ומערב אירופה במאה הי"ט. מחד גיסא נדגים שימושים שונים של 'עליונות ספרדית' בתנועה לתיקונים בדת (התנועה הרפורמית) במרכז אירופה, ברפובליקה הספרותית של חכמת ישראל ובתרבות העברית החדשה. מאידך גיסא נעמוד על התפקיד שמילאה 'עליונות' מדומה זו בשיח הגזעי על אודות השאלה היהודית באירופה ובאנטישמיות המודרנית.

אמנם תזת השקיעה של יהדות חצי האי האיברי במזרח עדיין מעצבת את מקומן של  קהילות ישראל במזרח התיכון ובצפון אפריקה בזיכרון ההיסטורי. מזה מאה שנה מנסים אינטלקטואלים ספרדים ומזרחים בארץ ובתפוצות להתמודד עם תזה זו ועם השלכותיה. בסמינר המדובר נמפה את הניסיונות הללו ונעמיד אותם במבחן הביקורת ההיסטורית. על הדרך נערער על הדיכוטומיה בין הציונות כתנועת תחייה בארצות האסלאם לבין סימביוזה יהודית-ערבית שנקטעה כביכול על ידי הציונות. נכיר את גבולות המתינות הספרדית והמסורתיות המזרחית המבקשות לשמש אלטרנטיבה לקנון הרבני האשכנזי והאורתודוקסי בחברה הישראלית. מנגד נצא במסע חיפוש אחרי השורשים ההיסטוריים החרדיות המזרחית, המבקשת להחזיר עטרה הלכתית-ספרדית ליושנה.

מטלה בסוף הקורס: רפראט/עבודה סמינריונית

נוכחות חובה; אין להעדר יותר משלוש פעמים

Course description

 

Sepharad in Ashkenaz, Sepharad in the East: A Comparative Study of Jewish and Israeli Modernities

This seminar offers undergraduate students an 'East vs. West' cross-cultural account of the Modern Jewish, Zionist and subsequent Israeli experiences by utilizing the cultural myth of Sephardi supremacy. We will commence by reconsidering in this light such modern brands of Judaism as the Haskalah and subsequent Reform movements; critical Jewish scholarship and Zionist renewal. We will also pay attention to racial and anti-Semitic constructions of the non-Ashkenazi Jew as a convenient foil. Subsequently will consider how native Sephardi and Mizrahi intellectuals have wrestled for over a century with the motif of decline attributed to their own culture and outline  a typology of their various response which have run the gamut from Zionist affirmation of the need for cultural renewal to post-colonial Arab-Jewish symbiosis; from holistic notions of traditional Sephardi Judaism that can peacefully contain modernity to Mizrahi ultra-orthodox rebellion in the name of a once glorious Sephardi Rabbinic past.  

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת