חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  יהודי, שומרוני ונוצרי נפגשים בארץ ישראל בתקופה הביזנטית
  Jews,Idumaeans,Samaritans & Arabs during the Hhasmonaean and Roman Periods  
0677-2078-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  א'1200-1400209 רוזנברגשיעור ות ד"ר שחר יובל
סמ'  א'1200-1400209 רוזנברגשיעור ות
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

התנצרותה של הקיסרות הביזנטית במחצית הראשונה של המאה הרביעית יצרה תקדים היסטורי רב משמעות: לראשונה שלטה בארץ ישראל אימפריה, שארץ זו עמדה במוקד עולמה התרבותי והדתי.
אלא, שארץ ישראל לא היתה ריקה והמשיכו לחיות בה קבוצות אוכלוסייה אחרות: יהודים, שומרונים ופגאנים.
היהודים והשומרונים, ראו את הארץ הזו כמולדתם הפיסית והאידיאית, והם נאבקו על שימור הזיקה ההיסטורית הזו.
במהלך השיעור נעקוב אחר התהליכים הפוליטיים, הדתיים, היישוביים והכלכליים ששיקפו את המאמצים לניצורה של ארץ הקודש, כמו גם אחר התגובות ו"מהלכי-הבלימה" מצדם של יהודים, שומרונים ופגאנים.
נתבונן גם בהשפעות ההדדיות, שהשפיעו קבוצות האוכלוסין השונות הללו אלו על אלו.

הנוכחות חובה. המטלה הסופית: בחינה

Course description

A Jew, a Samaritan and a Christian met in Byzantine Eretz Israel …
The Byzantine Empire - a Christian Empire from the first half of the 4th century - created a significant historical precedent: for the first time Palestine/ Eretz Israel stood at the cultural and religious heart of the Empire that ruled over it. But Eretz Israel was not empty: Jews, Samaritans and Pagans carried on living there.
Jews and Samaritans still perceived the country as their own, materially and ideologically, and struggled to preserve this historical continuity.

During the course we shall trace the political, religious, social and economic processes which reflect the efforts to Christianise the Holy Land, as well as the reactions of the Jews, Samaritans and Pagans, and their attempts to prevent Christianisation. We shall also look at mutual influences among these different ethnic and religious groups.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת