חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  יהודי ארצות האסלאם: בצל הסהר ובכבלי המודרנה
  Jews in the Realm of Islam: Modernity in the Fertile Crescent  
0677-1279-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  ב'1000-1400106 רוזנברגשיעור ד"ר גרבר נוח שמואל
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

מטרת הקורס להציג קווי יסוד לקיום היהודי בארצות האסלאם בעידן שראשיתו בגירוש ספרד ואחריתו בהקמת מדינת ישראל. בחלק הראשון של הקורס נמפה את תפוצתה של פזורה ספרדית מזרחית במגרב, במשרק ובארצות הליבה של האימפריה העות'מאנית. באמצעות מגוון של משתנים כגון לשון (מדוברת וכתובה), ליטורגיה, מנהג ודפוס, נבחין בין פזורה זו לבין יהודים 'מקומיים' שאכלסו את המרחבים הללו. על דרך ההשוואה ניחשף ליהודי תימן, ליהודי בבל (לימים עיראק) ולתפוצות ישראל במרחב האיראני; נכיר יהודים שדברו ארמית במאות האחרונות ונפתח אשנב לקהילות לא-אשכנזיות באימפריה הרוסית.

בחלק השני של הקורס נעקוב אחר גלים שונים ומצטלבים של רפורמיזם פנימי, קולוניאליזם והתמערבות אשר שטפו חלק מן הקהילות הללו במאות 20-19. נכיר רשתות סחר ותפוצות טרנס-לאומיות שצמחו מתוך אחדות מקהילות ישראל במזרח. נדגים ערוצים שונים של מודרניזם יהודי בארצות האסלאם ונכיר סוכנים מגוונים של חילון מאלג'יר ועד בגדאד. נעמוד על מורכבות זיקתם של יהודי ארצות האסלאם לארץ-ישראל במאות האחרונות. בד בבד ניתן את דעתנו לסדר היום הקולוניאלי, כמו גם לסדר היום הלאומי, אשר יחד יצרו קרע בלתי ניתן לאיחוי בין היהודים הללו לבין סביבתם המוסלמית.

מטלה בסוף הקורס: עבודת בית

נוכחות חובה; אין להעדר יותר משלוש פעמים

Course description

Jewish History in Islamic Lands 1492-1948: An Introduction and Major Trends

The purpose of this survey course is to acquaint undergraduate students with the Jewish experience in Muslim lands during early modern times and the modern period. We will commence with the Spanish expulsion and conclude with the founding of the state of Israel. Our goal is to cover the diversity of Jewish life in the Orient; North Africa, the Balkans, the Ottoman heartland, the Middle East, Kurdistan, Persia and, time permitting, the Crimea and Caucasus regions as well.  During the second part of the course we will examine how modernizing trends, born in the intertwining ages of colonialism and nationalism, engulfed many of these rather traditional Jewish communities. We will be especially attuned to forms and long term consequences of internal ferment. Finally we will consider the historical process that eventually terminated over a millennium of Jewish life in the political and cultural realms of Islam

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת