חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  עולמות יהודים בין כורש למוחמד
  Jewish Worlds From Cyrus the Great to Muhammad                                                       
0677-1134-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  א'1000-1400209רוזנברג- מדעי היהדותשיעור ות פרופ רוטמן יובל
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הקורס עוסק בהתפתחותם של חיים יהודים ושל תרבות יהודית במרחב העולם העתיק בין התקופה הפרסית ועד לכיבוש המוסלמי. השיעורים עוקבים באופן כרונולוגי אחר התפתחותן של קהילות יהודיות וההיבטים הפוליטים, חברתים, כלכלים, תרבותים ודתים של מגען עם התרבויות השונות באזור המזרח הקרוב ועולם הים-התיכון. דגש מיוחד ינתן לנושאים הבאים: צמיחתה של ישות יהודית עצמאית במרחב ההלניסטי – ממלכת בית-חשמונאי, חיים יהודים בארץ ובתפוצה תחת האימפריה הרומית, הגדרתה של היהדות שלאחר חורבן בית-שני לאור התגבשותה של הנצרות ולאור המעבר לעולם מונותאיסטי עם הופעת האסלם. הקורס בנוי על קריאה והשתתפות פעילה בכל המפגשים, ובסופו עבודה מסכמת.  

Course description

“Jewish worlds from Cyrus the Great to Muhammad” 

The course explores the evolution of Jewish life in the Ancient Word starting from the Persian period throughout the Muslim conquest. It traces the development of Jewish communities in the Near East and the Mediterranean world, and deals with the political, social, economic, cultural and religious aspects of their relationship to their surrounding cultures. Special attention will be given to the following subjects: the rise of the Hasmonean kingdom; Jewish life in the Roman Empire; the definition of Judaism in view of the rise of Christianity in Late Antiquity and the passage to a monotheistic world with the advent of Islam. Assignments include weekly reading and discussions, as well as a conclusive paper in the end of the semester.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת