חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  "ארון הספרים היהודי": מקורות לחקר תולדות ישראל
  The Jewish Bookshelf: The History of the Jews through Their Books  
0677-1058-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  א'1000-1400209 רוזנברגתרגיל פרופ אסף דוד
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

מטרת התרגיל לתאר את 'מדפי' הספרים ואת הספריות השונות שמרכיבים את 'ארון הספרים' היהודי, למן הספרות הבתר-מקראית, עבור בספרות חז"ל ובספרות הרבנית, בספרות הפילוסופית, הליטורגית, ספרות הקבלה והסוד, וכלה בספרות ההשכלה, העיתונות היהודית והספרות המודרנית. תיאור הספריות יובא בהקשר של השימוש שעשוי חוקר תולדות ישראל לעשות במקורות הללו תוך הצגת הבעייתיות המיוחדת של כל 'ספריה'. במסגרת הקורס יכירו הלומדים גם את הכלים הביבליוגרפים העיקריים ויתרגלו את השימוש בהם. 

בין הנושאים שיידונו:

  • ארון הספרים היהודי – מהו?
  • הטקסט – השתמרות, אמינות, מורכבות
  • הספרות המקראית והבתר-מקראית (ספרות חיצונית וגנוזה, מגילות ים המלח, ספרות יהודית-הלניסטית)
  • הספרות התלמודית (חז"ל, הלכה ואגדה, ספרות הגאונים)
  • מפלורליזם לקודיפיקציה – תרבות המחלוקת
  • הספרות הרבנית ('ראשונים' ו'אחרונים', ספרות הפסיקה והפרשנות, ספרות השו"ת)
  • סידור התפילה והמחזור, שירת הקודש ושירת החול

מטלה סופית: עבודת בית

נוכחות חובה.

Course description

‘The Jewish Bookshelf’: The History of the Jews through Their Books

The course will describe the various corpuses which comprised ‘The Jewish Bookshelf’. We will focus on the post-biblical literature, the literature of the Sages (Hazal), mainly the Mishna, Talmud and the Midrash, as well as the various manifestations of the Rabbinic and Halakhic literature. The importance of these sources will be discussed in the context of their usability for the student of Jewish history while introducing the special bibliographical and methodological issues and difficulties of each ‘bookshelf’. The students will be also introduced to main bibliographical tools and will train in how to use them

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת