חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מחלוקות בסביבה
  Environmental Controversies  
0659-8893-01
מדעי הרוח | היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
סמ'  א'0800-1200101 ביה"ס לשפותסמינר ד"ר משורי דניאל
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הסביבה היא מושא לוויכוחים רבים בשני תחומים עיקריים: יחסי אדם טבע, ויחסי חברה משאבים. מקור חלק מהקונפליקטים הסביבתיים הוא בחוסר הסכמה "פשוט", שמבוסס על אינטרסים שונים של צדדים שונים, לגבי מיקום שימוש קרקע או לגבי אופן ניצולו של משאב סביבתי. קונפליקטים אחרים מעמתים תפיסות עולם/פרדיגמות שונות, שעליהן קשה מאוד לגשר. מטרת הסמינר לדון קונפליקטים סביבתיים מגוונים, כולל עכשוויים (מתקני הגז, הפלרת מים, ועוד), עם דגש על ומחלוקות בישראל, כדי לזהות עימותים בין תפיסות עולם, ערכים, טיעונים ועוד.  

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1