חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מהגוף הקרימינלי לנפש המסוכנת: על מדע ופשע
  From Criminal Bodies to Dangerous Minds: On Science and Crime  
0659-8891-01
מדעי הרוח | היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
סמ'  א'1200-1400458 גילמןסמינר ד"ר הרץ גל
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

במהלך המאה התשע עשרה נעשו ניסיונות שונים להתמודד עם פשיעה על בסיס מדעי. מה שאפיין ניסיונות אלה היה המעבר מהתמקדות בדרכי משפט וענישה אל השאלה מהו פשע, ובעיקר מהו ומיהו הפושע – גוף מנוון? נפש סוטה? בסמינר נבקש לבחון את הקרימינולוגיה של המאה ה-19 – ואת הרלוונטיות שלה עד ימינו – ממספר זוויות. נראה כיצד הוויכוחים בין האסכולות השונות התכתבו עם תיאוריות ועם שיחים חברתיים משדות שונים בני הזמן: דארוויניזם חברתי, דגנרציה, דקאדנס. כיצד שאלות של מיניות והבחנות מגדריות בהקשר של משפט ופשיעה קיבלו ביטוי גם באמנות ובספרות של התקופה באופן שיצר פופולריזציה של שיח הפשיעה מצד אחד, ומצד שני עודד שינויים בפרקטיקות חקירה ורפורמות בענישה ובמשפט.

Course description

During the nineteenth century various attempts were made to deal with crime on a scientific basis. These attempts were chatachterized by a transition from legal focus and  punishment to the question of what is a crime, and especially what and who is the criminal - a degenerate body? A deviant soul? In the seminar we will examine the criminality of the 19th century - and its relevance to this day - from a number of perspectives. We will see how the arguments between the different criminlogical schools corresponded to social theories and discourses: social Darwinism, degeneration and decadence. We will examine how questions of sexuality and gender distinctions in the context of law and crime were expressed in the art and literature of the period in a way that popularized crimonology on the one hand, and on the other, encouraged changes in investigative practices and penal and judicial reforms.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1